Cờ vua trong trường học tại Israel

09 Th2 0

Cờ vua trong trường học tại Israel – Báo cáo tiến độ

Kính thưa Ngài Chủ tịch ,

Kể từ chuyến viếng thăm của Ngài tới Israel và cuộc gặp quyết định rất quan trọng của Ngài tại Jerusalem vào ngày 19 Tháng 12 năm 2010 với Ngài Shoshani – Tổng giám đốc của Bộ Giáo dục Israel, đến nay dự án đã có sự tiến triển rất đáng kể và dự án này hiện đang là dự án được ưu tiên của Liên đoàn cờ vua Israel.

Học cờ5

Sự hỗ trợ tài chính thiết thực của Ngài đã cho giúp chúng tôi vượt qua nhiều trở ngại quan liêu thông thường.

Các cuộc đàm phán cụ thể với các quan chức của Bộ đã kết thúc bằng việc ký kết một hợp đồng chính thức giữa Liên đoàn Cờ vua và Bộ Giáo dục. Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi đã gặp chính quyền các thành phố tự trị địa phương (tất cả trong số họ đều ở ngoại vi) để quyết định nơi để bắt đầu dự án cờ vua trong trường học theo ” dự án thí điểm ” trong thời gian 1 năm (mà theo sự thống nhất ban đầu rằng dựa trên thành công của “dự án thí điểm “, thì dự án sẽ được tăng gấp ba lần trong năm thứ 2).

Do tầm quan trọng của dự án nên Giám đốc điều hành của Liên đoàn Cờ vua Israel và một  quản lý dự án có kỹ năng đặc biệt đã được phân công trực tiếp chạy dự án.

Trong năm học 2011 – 2012, dự án sẽ được thực hiện với học sinh lớp 2 tại 10 thành phố địa phương đều ở ngoại vi. Trong số 10 thành phố thì có 3 là thành phố Ả rập (1 ở phía nam trong khu Beduines – dự án ở đây đã được bắt đầu và đã nhận được những lời khen ngợi vì tính độc đáo và các việc làm chưa từng có của dự án và 2 thành phố ở phía bắc của đất nước ) .

Ở một số thành phố, chúng tôi đã bắt đầu hoạt động bằng cách đào tạo đặc biệt cho các giáo viên hướng dẫn cờ vua (nhiều người trong số đó là sinh viên trong các trường đại học).

Bây giờ đang là mùa nghỉ lễ của người Do Thái ở Israel, sau khi hết mùa nghỉ lễ thì chúng ta sẽ bắt đầu các hoạt động của ở các lớp học (trong số những người không thuộc dòng Do Thái thì chúng tôi đã bắt đầu các hoạt động này rồi) . Ngày 06 tháng 11 đã được ấn định như ngày khai mạc chính thức của dự án Cờ vua trong trường học. Những bài học cờ vua sẽ kéo dài cho đến cuối năm học vào ngày 30 tháng 6 năm 2012.

Nhìn chung, Chúng tôi sẽ dạy cờ vua trong 120 lớp học lớp 2 – danh sách này sẽ được Bộ Giáo dục cân nhắc để làm “thí điểm” .

Thưa Ngài Chủ tịch, chúng tôi rất tự hào rằng cùng với Ngài và Bộ Giáo dục, chúng tôi đã có thể chạy một dự án quan trọng như vậy.

Chúng tôi rất mong muốn được mở rộng phạm vi của dự án với Fide và Bộ Giáo dục (dựa trên sự thành công của dự án thí điểm đã được cam kết sẽ tăng gấp ba lần dự án).

Cảm ơn Ngài một lần nữa, Ngài Chủ tịch, vì sự khởi xướng ​​và hỗ trợ của Ngài.

Trân trọng,

Yigal Lotan , Adv

Tổng Giám đốc

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

↑ Back To Top ↑