Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Tuyển sinh chương trình CCS – CCS Milky...

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho...

Khai giảng lớp cờ vua Babychess8001 cho trẻ...

Khai giảng lớp cờ vua Babychess1001 cho trẻ từ 3-5 tuổi tại...

Thông báo | 15/06/2017 | 10:12 sáng

Ccs chessparty club – Ngày hội gia đình

Thông báo | 13/06/2017 | 10:26 sáng

Giải cờ vua nhanh Phượng Hoàng Lửa lần V

Thông báo | 10/06/2017 | 10:21 sáng

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Thông báo | 17/05/2017 | 4:35 chiều

Lịch nghỉ lễ 30.04.2017 – 01.05.2017

Thông báo | 19/04/2017 | 3:29 chiều

Giải cờ vua nhanh Pháp Sư Tài Ba – Lần XII

Thông báo | 19/04/2017 | 9:54 sáng

Chương trình CCS Sunday Camp tháng 04.2017

Tin CCS | 18/04/2017 | 9:58 sáng

Giải cờ vua nhanh Pháp Sư Tài Ba – Lần IX

Thông báo | 17/04/2017 | 1:35 chiều

Tuyển sinh chương trình Pre CCS 1

Tin CCS | 14/04/2017 | 4:53 chiều

Tuyển sinh chương trình CCS – CCS Milky Way 8

Tin CCS | 14/04/2017 | 4:10 chiều

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Tin sự kiện | 12/04/2017 | 11:26 sáng

Chương trình CCS Sunday Camp tháng 03.2017

Thông báo | 21/03/2017 | 4:54 chiều

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Thông báo | 21/03/2017 | 3:34 chiều

Khai giảng lớp cờ vua Sunchess 08.016 – Cơ sở Hoàng Đạo...

Thông báo | 17/03/2017 | 7:25 chiều

Khai giảng lớp cờ vua Sunchess 08.017– Cơ sở Hoàng Đạo Thúy

Thông báo | 17/03/2017 | 7:05 chiều

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world