Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Giải cờ vua nhanh Chiến Binh Siêu Đẳng lần 6-Lứa tuổi U8

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02.09.2017

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho...

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho...

Tuyển sinh chương trình CCS – CCS Milky...

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Thông báo | 28/06/2017 | 5:01 chiều

Khai giảng lớp cờ vua Babychess8001 cho trẻ từ 3-5 tuổi tại...

Thông báo | 15/06/2017 | 10:18 sáng

Khai giảng lớp cờ vua Babychess1001 cho trẻ từ 3-5 tuổi tại...

Thông báo | 15/06/2017 | 10:12 sáng

Ccs chessparty club – Ngày hội gia đình

Thông báo | 13/06/2017 | 10:26 sáng

Giải cờ vua nhanh Phượng Hoàng Lửa lần V

Thông báo | 10/06/2017 | 10:21 sáng

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Thông báo | 17/05/2017 | 4:35 chiều

Lịch nghỉ lễ 30.04.2017 – 01.05.2017

Thông báo | 19/04/2017 | 3:29 chiều

Giải cờ vua nhanh Pháp Sư Tài Ba – Lần XII

Thông báo | 19/04/2017 | 9:54 sáng

Chương trình CCS Sunday Camp tháng 04.2017

Tin CCS | 18/04/2017 | 9:58 sáng

Giải cờ vua nhanh Pháp Sư Tài Ba – Lần IX

Thông báo | 17/04/2017 | 1:35 chiều

Tuyển sinh chương trình Pre CCS 1

Tin CCS | 14/04/2017 | 4:53 chiều

Tuyển sinh chương trình CCS – CCS Milky Way 8

Tin CCS | 14/04/2017 | 4:10 chiều

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Tin sự kiện | 12/04/2017 | 11:26 sáng

Chương trình CCS Sunday Camp tháng 03.2017

Thông báo | 21/03/2017 | 4:54 chiều

Đại Hội Anh Hùng miễn phí dành cho các lớp cờ vua...

Thông báo | 21/03/2017 | 3:34 chiều

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑