Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Hơn 1000 kỳ thủ “nhí” tranh cúp “Siêu nhí Học Cờ Cùng....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 06/04/2015 | 6:01 chiều

Giải cờ vua nhanh Siêu tốc Bá Vương Lần 1 lứa tuổi....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 05/03/2015 | 8:05 sáng

Giải cờ Vua siêu nhí nghiệp dư trên kênh thể thao 24/7....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 19/04/2014 | 9:42 sáng

Thể thao TV – Nhà vô địch U10 giải cờ Vua siêu....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 18/04/2014 | 9:12 sáng

Vở kịch “Ván cờ không hòa” Siêu Nhí Nghiệp Dư lần IV....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 04/04/2014 | 9:37 sáng

Toàn cảnh giải cờ Vua Siêu Nhí nghiệp dư lần thứ IV....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 03/04/2014 | 9:35 sáng

Ván thứ 6 – Giải cờ Vua cup Siêu nhí Hà Nội....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 01/04/2013 | 8:53 sáng

Trận Bán kết giải Vô địch cờ Vua tranh Cup Siêu nhí....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 01/04/2013 | 8:17 sáng

Ngô Minh Ngọc lần thứ 2 biểu diễn trên sân khấu lớn....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 29/03/2013 | 10:41 sáng

Khai mạc giải Vô địch cờ Vua nhanh tranh cup Siêu nhí....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 29/03/2013 | 10:33 sáng

Kiện tướng FIDE Lương Nhật Linh dặn dò các kỳ thủ nhí....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 04/10/2012 | 9:41 sáng

Bạn Minh Hiệp 6 Tuổi làm MC dẫn nhập của giải cờ....

Giải cờ Vua Nhanh Tranh Cúp Siêu Nhí Học Cờ Cùng Kiện Tướng | 02/10/2012 | 9:53 sáng

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑