Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

“Trao niềm tin – dệt ước mơ” cho học sinh qua giải....

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 14/11/2014 | 9:32 sáng

Welcome to Captain Chess

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 12/11/2014 | 8:25 sáng

Welcome to Milky way

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 12/11/2014 | 8:20 sáng

Truyền hình TTXVN đưa tin về CCS – Hệ Thống Cờ Vua....

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 29/10/2014 | 5:30 chiều

Học bổng 48 triệu đồng cho học sinh ‘Chơi cờ cùng kiện....

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 26/10/2014 | 9:19 sáng

12 suất học bổng học cờ cùng kiện tướng

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 19/10/2014 | 5:57 chiều

Phát triển tư duy của trẻ cùng nữ kiện tướng cờ vua....

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 19/10/2014 | 10:42 sáng

Giúp trẻ phát triển tư duy với Hệ thống cờ vua sáng....

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 19/10/2014 | 10:20 sáng

Những ván cờ khiến trẻ thay đổi

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 18/10/2014 | 11:20 chiều

CCS Sunday Camp- Lần 2

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 14/10/2014 | 8:14 sáng

Ngôi sao nhí Nguyễn Kiên – Hùng biện tại CCS Sunday Camp

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 08/10/2014 | 10:30 sáng

CCS Sunday camp – Đội Rồng Vàng

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 28/09/2014 | 8:23 sáng

CCS Sunday camp – Hoạt động của đội Đại Dương

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 23/09/2014 | 4:56 chiều

Lớp CCS Milky Way – Học cờ cùng kiện tướng

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 12/09/2014 | 5:12 chiều

CCS Captain Chess – Những buổi học đầu tiên

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 11/09/2014 | 5:03 chiều

CCS Sunday Camp – Mẫu Nhí: Việt Khải

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 29/06/2014 | 11:11 sáng

CCS Sunday Camp – Nhật Minh

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 29/06/2014 | 11:07 sáng

CCS Sunday Camp – LÊ CHÂU ANH

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 28/06/2014 | 11:04 sáng

CCS Sunday Camp – Mẫu Ảnh: NGÔ NHẬT LONG HẢI

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 28/06/2014 | 11:01 sáng

Bu – khổng lồ đỏ dạy cờ vua

Hệ thống cờ vua sáng tạo CCS | 25/06/2014 | 10:58 sáng

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑