Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Vững bước vào lớp 1 cùng chương trình UNIC – BABYCHESS 2019

Home News | 22/01/2019 | 12:20 sáng

Thông báo tạm hoãn giải đấu Pháp sư Tài Ba (06/10/2018) và....

Home News | 06/10/2018 | 5:48 chiều

Vui Hè Cùng Kiện Tướng Lần 8 – 2017: CỜ VUA và....

Home News | 11/03/2017 | 10:55 sáng

Vui hè cùng kiện tướng lần VI – 2016

Home News | 17/03/2016 | 3:20 chiều

Nữ kiện tướng thế giới mở lớp học cờ vua thông minh

Home News | 02/06/2015 | 3:33 chiều

Hơn 1000 kỳ thủ “nhí” tranh cúp “Siêu nhí Học Cờ Cùng....

Home News | 30/04/2015 | 9:35 sáng

Khởi động giải vô địch cờ vua xuyên Việt 2014

Home News | 29/04/2015 | 8:44 chiều

Những kỳ thủ nhí tài năng

Home News | 08/04/2015 | 7:51 chiều

Hơn 1000 “kiện tướng” cờ vua siêu nhí cùng tranh tài

Home News | 06/04/2015 | 6:09 chiều

Hơn 1000 kỳ thủ “nhí” tranh cúp “Siêu nhí Học Cờ Cùng....

Home News | 06/04/2015 | 6:01 chiều

Hơn 1000 kỳ thủ “nhí” tranh cúp “Siêu nhí Học Cờ Cùng....

Home News | 05/04/2015 | 2:44 chiều

Xuyên Việt 2 tháng, tổ chức giải vô địch cờ vua toàn....

Home News | 13/11/2014 | 5:28 chiều

Tổ chức giải đấu cờ vua cho học sinh của 100 trường....

Home News | 12/11/2014 | 5:10 chiều

‘Trao niềm tin – dệt ước mơ’ cho trẻ em yêu thích....

Home News | 12/11/2014 | 4:58 chiều

Học bổng 48 triệu đồng cho học sinh ‘Chơi cờ cùng kiện....

Home News | 26/10/2014 | 9:19 sáng

12 suất học bổng học cờ cùng kiện tướng

Home News | 19/10/2014 | 5:57 chiều

Phương pháp học dùng cờ vua kích hoạt đồng bộ 2 bán....

Home News | 19/10/2014 | 3:13 chiều

Phát triển tư duy của trẻ cùng nữ kiện tướng cờ vua....

Home News | 19/10/2014 | 10:42 sáng

Giúp trẻ phát triển tư duy với Hệ thống cờ vua sáng....

Home News | 19/10/2014 | 10:20 sáng

Những ván cờ khiến trẻ thay đổi

Home News | 18/10/2014 | 11:20 chiều

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑