Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Bản lĩnh của các kỳ thủ nhí cờ Vua là đây

admin
2,926 Views
Xuất bản 04-10-2012

Bản lĩnh, sự điềm tĩnh và tinh thần quyết chiến thể hiện qua từng hơi thở, từng động tác và ánh mắt của các kỳ thủ nhí trên bàn cờ. Dường như có sự cân nhắc rất kỹ trước mỗi nước đi của các kỳ thủ.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑