Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Bạn Minh Hiệp 6 Tuổi làm MC dẫn nhập của giải cờ Vua siêu nhí nghiệp dư 2012

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
190 Views
Xuất bản 02-10-2012

MC nhí là đặc sản “cây nhà lá vườn” của Học Cờ Cùng Kiện Tướng. Mới 06 tuổi, nhưng Minh Hiệp tỏ ra rất tự tin và hoàn toàn làm chủ sân khấu khi trở thành MC dẫn nhập vào chương trình khai mạc tại giải vô địch cờ vua nhanh cúp siêu nhí Hà Nội mở rộng 2012.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑