Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Búp bê giày – Câu chuyện cảm động về tình cha con

admin
5,349 Views
Xuất bản 27-01-2013

Không chỉ đem đến cho các bạn nhỏ một bộ môn trí tuệ bổ ích, hấp dẫn và phát triển được tư duy, sự tập trung cũng như phát triển các kỹ năng khác. Chúng tôi – Học Cờ Cùng Kiện Tướng còn hướng đến giáo dục các bạn nhỏ thành một con người hoàn thiện cả về Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín. Câu chuyện về búp bê Giày là một ví dụ. Các kỳ thủ nhí sẽ được học về tình yêu gia đình, quê hương qua từng câu chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑