Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

CCS Sunday CAMP (Free)

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
0 Views
Xuất bản 22-06-2014

CCS SUNDAY CAMP (FREE) – 9:00 am – 16:30 pm (Lunch Free)
Chương trình đặc biệt được thiết kế chỉ dành riêng chi các bạn nhỏ trong chương trình học CCS. Sunday Chess Camp được tổ chức vào chủ nhật cuối cùng của tháng – Là ngày hội thực hành, vui chơi, thi đấu để rèn bản lĩnh, ý chí đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, thực hành ứng dụng cờ Vua và cuộc sống.
Đến với chương trình, các bạn nhỏ sẽ được phục vụ bữa trưa miễn phí kèm các bữa ăn nhẹ.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑