Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

CCS Sunday Camp – Mẫu Nhí: Việt Khải

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
0 Views
Xuất bản 29-06-2014

“Hôm nay trời nắng chang chang
Khải Em đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con”

Việt Khải,
HÃY LUÔN TỎA SÁNG NHÉ!

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑