Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

CCS Sunday Camp – Nhật Minh

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
0 Views
Xuất bản 29-06-2014

HỌC ĐÁNH CỜ
Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi,
Thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài;
Tấn công, thoái thủ nên thần tốc,
Chân lẹ, tài cao ắt thắng người.

Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công;
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,
Gặp thời, một tốt cũng thành công.

Vốn trước hai bên ngang thế lực,
Mà sau thắng lợi một bên giành;
Tấn công, phòng thủ không sơ hở,
Đại tướng anh hùng mới xứng danh.

NHẬT MINH,
HÃY LUÔN TỎA SÁNG NHÉ!

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑