Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

CCS Trailer – Hệ Thống Cờ Vua Sáng Tạo

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
0 Views
Xuất bản 22-06-2014

Chương trình đắt giá nhất của Học cờ cùng kiện tướng.
Mục tiêu:
– Đào tạo ra những bạn nhỏ có tư duy sắc bén
– Kích hoạt và đồng bộ cả hai bán cầu não của trẻ
– Hoàn thiện các kỹ năng: Lãnh đạo, làm việc đội nhóm,…
– Phát triển các giác quan của trẻ

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑