Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

(Chiến thuật cờ Vua) Đòn Giải Phóng Đường

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
9,550 Views

Bài giảng điện tử của Huấn luyện viên Học Cờ Cùng Kiện Tướng
Bài học: Đòn Giải Phóng Đường

Bài giảng là sự đóng góp từ các Huấn luyện viên của Học Cờ Cùng Kiện Tướng vào dự án: Hãy chung tay để tất cả trẻ em được học chơi cờ Vua.
Dự án nhắm mục đích mang tới cho tất cả trẻ em Việt Nam cơ hội để tiếp cận và học tập môn cờ Vua – môn học đã trở thành công cụ tuyệt vời cho giáo dục , giúp tạo nền tảng cho sự phát triển tư duy, nhận thức, cá tính và sự sáng tạo bên trong mỗi trẻ em.

Thông tin về dự án xem tại đây
Bạn có thể theo dõi dự án trên website của Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Category: Education

License: Hoc co cung kien tuong Youtube License

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑