Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Giải cờ Vua các trường TH – THCS – Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
397 Views
Xuất bản 08-10-2013

Với mong muốn đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao và nhất là phong trào cờ Vua tại các trường Th, THCS trên địa bàn Hà Nội, Học Cờ Cùng Kiện Tướng phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức tour giải cờ Vua các trường TH, THCS. Đây là sân chơi trí tuệ lành mạnh cho các bạn nhỏ, đồng thời là nơi phát hiện và tìm kiếm những kỳ thủ cờ Vua xuất sắc.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑