Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Giải cờ Vua Nhanh – Tốt 5-6-7 – Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
264 Views
Xuất bản 10-09-2014

Giải cờ Vua nhanh tốt 5 – tốt 6 – tốt 7 là giải đấu nằm trong hệ thống các giải đấu nội bộ dành cho các cấp độ của Học Cờ Cùng Kiện Tướng,
Giải đấu nhằm hướng tới tạo sân chơi, tạo động lực và xây dựng mục tiêu học tập cho các bạn nhỏ, đồng thời giúp các con có cơ hội rèn bản lĩnh, giao lưu, kết nối và học hỏi.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑