Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Giải cờ Vua trường TH Xuân Đỉnh – Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
533 Views
Xuất bản 09-11-2013

Phong trào cờ Vua tại trường TH Xuân Đỉnh tuy còn non trẻ nhưng chính sự nhiệt tình, hào hứng của các em đã làm nên Giải cờ Vua trường TH Xuân Đỉnh năm học 2013 – 2014 thành công rực rỡ. Mời các bạn cùng theo dõi Học Cờ Cùng Kiện Tướng ghi lại được tại đây.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑