Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Giải cờ Vua trường tiểu học Đông Ngạc B

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
943 Views
Xuất bản 17-10-2013

Học Cờ Cùng Kiện Tướng phối hợp cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam và trường tiểu học Đông Ngạc B tổ chức giải cờ Vua toàn trường. Giải đấu là sân chơi trí tuệ bổ ích, là cơ hội để phát hiện và bồi dưỡng các bạn nhỏ cho các giải Quận, Thành phố, Quốc gia và Quốc tế.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑