Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Giới thiệu về học cờ cùng kiện tướng

admin
1,234 Views
Xuất bản 24-11-2012

Học Cờ Cùng Kiện Tướng là Câu lạc bộ học cờ vua đầu tiên tại Việt Nam đưa vào thử nghiệm phương pháp giảng dạy cờ vua với phương châm khai thác khả năng của trẻ, phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo, đồng thời hoàn thiện cho trẻ những kĩ năng quan sát, phân tích, đánh giá tình huống, lập kế hoạch, và giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình…v.v.. Câu lạc bộ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG ra đời nhằm song hành cùng trí tuệ trẻ Việt Nam, góp phần tạo dựng đôi chân giúp trẻ tự tin, vững bước vào tương lai.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑