Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Góc Nhìn Lớp Học Cờ Vua – Vui Hè Cùng Kiện Tướng – Chặng 1

admin
105 Views

Các hoạt động của lớp vui hè cùng kiện tướng 2014 – Chương trình hè đặc sắc được tổ chức trong 05 tuần hè của Học Cờ Cùng Kiện Tướng.
Mục đích: Tạo sân chơi giúp trẻ rèn tư duy, rèn thể lực và hoàn thiện nhân cách.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑