Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Jamadu thi Nghệ thuật thứ 7 – HCCKT

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
187 Views
Xuất bản 28-11-2012

Vở hài kịch “Táo HCCKT” của các bậc lão thành JAMADU ^^. Vở kịch với sự có mặt của tất cả các phòng ban trong vương quốc Học Cờ Cùng Kiện Tướng đã đem lại cho khán giả những tiếng cười hóm hỉnh và sâu sắc.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑