Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Ngọc Hà – Hoàng Minh – Kim Trang của nhóm “Tiềm Năng” – Vui hè cùng kiện tướng 2014

admin
78 Views

Giờ học bơi của lớp Vui hè cùng kiện tướng 2014. Sau 11 buổi học, các bạn của nhóm Tiềm Năng đã gần như biết bơi hoàn toàn.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑