Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Phần giới thiệu đầy ấn tượng về 07 TRÙM của đội “Thất trùm nhất độc”

admin
8,713 Views
Xuất bản 23-11-2012

Tại hội thao mừng sinh nhật Học Cờ Cùng Kiện Tướng tròn 03 tuổi, đội “Thất trùm nhất độc” trình làng 07 thành viên của đội mình bằng màn giới thiệu vô cùng độc đáo với 07 TRÙM: SBD001:Trùm bài bạc, SBD 002: Trùm lăng xăng, SBD 003: Trùm điêu ngoa, SBD 004: Trùm luồn lách, SBD 005: Trùm lôi kéo, SBD 006: Trùm cướp giật, SBD 007: Trùm lắm tật.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑