Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Thông điệp của nước

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
0 Views

Hãy nhớ nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể chúng ta. Và suy nghĩ của chúng ta thế nào sẽ được phản ánh rõ ràng qua nước.

CCS — HỌC TẬP BẰNG NÃO BỘ!
Trải qua rất nhiều cuộc cách mạng giáo dục, cho đến cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, câu hỏi “Phương pháp giáo dục nào là tốt nhất dành cho trẻ?” vẫn còn thách thức nhiều nhà nghiên cứu giáo dục. Những năm 1990, thế giới phải nghiêng mình thán phục trước những phát hiện mới về khoa học não bộ và khoa học giáo dục khởi đầu bằng bài báo “Nghiên cứu cách tiếp cận quá trình giảng dạy và học tập bằng não bộ”, của Giáo sư Renate Nummela Caine và Geofrey Caine. Một phương pháp giáo dục hoàn toàn mới: Phương pháp học tập bằng não bộ, sử dụng 12 nguyên lý học tập tự nhiên. Bài báo mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành khoa học nghiên cứu về giáo dục và não bộ con người, khởi đầu của một thập niên huy hoàng trong lịch sử được gọi là “Thập kỷ của não bộ”.

Dựa trên nền tảng khoa học về não bộ và nguyên lý phát triển não những thập kỷ qua, sau nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã tạo ra một bước đột phá trong giáo dục, cho ra đời chương trình CCS –CREATIVE CHESS SYSTEM — một phương pháp mới để kích hoạt và đồng bộ cả hai bán cầu não nhằm phát triển toàn diện và hoàn thiện nhân cách cho trẻ.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑