Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Tiểu phẩm Tầm sư học đạo mừng Sinh nhật Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
267 Views
Xuất bản 24-11-2012

Tên tiểu phẩm: Họ Đại Tầm Sư Học Đạo
Đạo diễn: Đặng Thị Tuyến
Diễn viên:
1. Hoàng Thị Bảo Trâm – Vai Đả nữ Đại Kitu họ Hoàng tên Bảo Trâm
2. Dương Vắn Sơn – Vai cha già – Đại Ngu Ngốc
3. Phạm Tài Nhân – Vai anh cả – Đại Đần Độn 8 tuổi
4. Lê Trọng Bắc – Vai anh hai – Đại Ngốc Nghếch 6 tuổi
5. Dương Hồng Sen – Vai nhỏ út – Đại Ngu Si 4 tuổi
6. Đặng Thị Tuyến – Vai tiểu Kitu – Huynh trưởng trong hang của đả nữ
Âm thanh: Đào Minh Thịnh
Tạo hình: Đặng Thị Tuyến
Nội dung: Lý do và hành trình tầm sư học đạo của 03 anh em nhà họ Đại.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑