Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Vở kịch “Ván cờ không hòa” Siêu Nhí Nghiệp Dư lần IV – 2014

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
252 Views
Xuất bản 04-04-2014

Vở kịch được các bạn học sinh diễn tại giải Siêu Nhí Nghiệp Dư lần IV – năm 2014 tại khách sạn Grand Plaza.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑